Privacybeleid

Om duidelijk te maken hoe wij met de gegevens omgaan van de bezoekers van onze site, hebben we een aantal afspraken gemaakt, deze zijn beschreven in deze privacyverklaring. We omschrijven wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom. De inhoud is opgesteld door Kompas Advocatuur en juridisch nagekeken.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VILLA-VERDE-PUGLIA.NL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VILLA-VERDE-PUGLIA.NL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VILLA-VERDE-PUGLIA.NL verstrekt. VILLA-VERDE-PUGLIA.NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM VILLA-VERDE-PUGLIA.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

VILLA-VERDE-PUGLIA.NL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VILLA-VERDE-PUGLIA.NL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG VILLA-VERDE-PUGLIA.NL GEGEVENS BEWAART

VILLA-VERDE-PUGLIA.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaren bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

VILLA-VERDE-PUGLIA.NL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VILLA-VERDE-PUGLIA.NL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VILLA-VERDE-PUGLIA.NL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

VILLA-VERDE-PUGLIA.NL maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VILLA-VERDE-PUGLIA.NL bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VILLA-VERDE-PUGLIA.NL te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VILLA-VERDE-PUGLIA.NL heeft hier geen invloed op.

VILLA-VERDE-PUGLIA.NL heeft Google geen toestemming gegeven om via VILLA-VERDE-PUGLIA.NL verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen middels het contactformulier op deze website.  VILLA-VERDE-PUGLIA.NL zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VILLA-VERDE-PUGLIA.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VILLA-VERDE-PUGLIA.NL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VILLA-VERDE-PUGLIA.NL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VILLA-VERDE-PUGLIA.NL middels het contactformulier op deze website. VILLA-VERDE-PUGLIA.NL is een website van VILLA-VERDE-PUGLIA.NL.

VILLA-VERDE-PUGLIA.NL is als volgt te bereiken:

Gebruikt u a.u.b. het contactformulier om ons te bereiken.

Deel gerust deze pagina....